Loading...

Kadirî Gülü Baston

Aile Şanına Yaraşır Bir Baston
Ana Sayfa / Kadirî Gülü Baston
Proje Detayları

Müşteri: Süreyya Alican Arıoba

Tarih: Kasım 16, 2015

Aile mirasına son derece önem veren Süreyya Arıoba Eyüp Camii Baş İmamı Süreyya Efendi'nin soyundan gelmektedir. Bu mirasa katkıda bulunmak isteyen Arıoba ve Sümer, Arıoba’nın aile sembolü olan Kadirî Gülü motifini kullanarak aile şanına yaraşır bir baston yaratmaya karar vermiştir.
Bastonun yapımına topuzu oluşturmak için antika bir parça seçilmesi ile başlanmıştır. Bu bronz parça Arıoba’nın avucunun kavrayacağı boyutlarda ölçülendirilmiş ve ağırlaştırılmıştır. Ardından Kadirî sembolü olan gül tasviri, bir bronz plaka üzerine kazınarak aile mührü oluşturulmuştur.

Gövde yapımında ise bir baston için esas olan denge ve sağlamlık koşullarını yerine getirebilecek ahşap materyal kullanımı tercih edilmiştir. Baston uzunluğu ve topuz ağırlığı göz önünde bulundurularak, gövde kalınlığı hesaplanmış ve bu yapıyı en iyi destekleyecek materyalin huş ağacı olduğuna karar verilmiştir.

Baston aile mührünün yanı sıra bir arma da taşımaktadır. Soyağacında 3. kuşak Süreyya ismiyle hayat bulan Süreyya Alican Arıoba’nın imzası çekme bronz yöntemi kullanılarak oluşturulmuş ve bastonun gövdesine işlenmiştir.